http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647995.gif

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280649326.jpg

 

ایرانیان یکی از کهن ترین مردمانی هستند که نمادی بسیار زیبا و شگفت آور و پر از دانش و فرزانش و خرد برای خود درست کردند.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647991.jpg

 

نمــــــاد فـــــــروهر

نياكان ما از چند هزار سال پيش دريافته بودند كه هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده كه پويندگي و بالندگي انسان از كوشش و جوشش آنهاست.
فروهر از دو واژهي "فره" به معني جلو، پيش و "وهر" يا ورتي به معني برنده و كشنده درست شده است و شايد بتوان گفت از نظر زندگي، فروهر بزرگترين و باارزشترين جزء وجود انسان است ، چون پرتوي از هستي بيپايان اهورامزداست كه انسان را بهسوي رسايي رهنما ميشود و وظيفهي پيشبري و فرابري، براي انسان به برترين پايهي هستي را داراست. و پس از مرگ با همان پاكي و درستي به اصل خود (اهورامزدا) ميپيوندد.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647993.jpg

 

قیمت  6800 تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg

امروزه نگاره زير بين زرتشتيان نمايانگر شكل فروهر است و بهعنوان نشانوارهي دين زرتشتي بهكار ميرود. اين نگاره، گذشتهچندين هزارساله داشته و شبيه آن در جاهاي ديگر و نزد قومهاي ديگري ديده شده است ولي شكل كنوني آن در كتيبه هاي هخامنشي بالاي سر پادشاهان ديده ميشود

نگاره فروهر, از چند قسمت تشكيل شده, كه هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد.

يك گردنبند فوق العاده مناسب براي

پسرانو دختران جوان

طراحي ظريف و فوق العاده

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647989.jpg

 

قیمت  6800 تومان

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg

 

 

 

 

 

1- صورت فروهر به انسان شبيه است و اين خود نشان دهنده رابطه ي بين فروهر و انسان مي باشد.

2- دو بال در دو طرف فروهر وجود دارد كه هر كدام از اين بالها سه رديف پر دارند. اين سه رديف پر نشان دهنده ,

 

پندار نيك

 

 گفتار نيك

 و

 كردار نيك

 هستند. يعني با تجهيز شدن به اين سه مي توان مانند بالهاي يك پرنده به سوي خوبي, پيشرفت و آينده اي بهتر پرواز كرد

 

هدیه ای بین نظیر برای جوانان آریایی

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647988.jpg
 

قیمت  6800 تومان

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg

 

 

 

 

 

3-در قسمت پايين فروهر, دم پرگونه ای وجود دارد كه خود سه رديف پر دارد. اين سه رديف پر نشان دهنده انديشه بد, گفتار بد و كردار بد هستند كه سبب سقوط انسانند و به همين علت هم در قسمت پايين فروهر قرار گرفته اند.

4-دو طناب كه در انتها, فر خورده اند و در دو طرف فروهر قرار دارند سپنته مينو (جلو), و انگره مينو( پشت), را نشان مي دهد. كه اين دو خود نشان مي دهند كه انسان بايدخوبي را در پيش بگيرد و به جلو برود و به بديها پشت كند

 

تقديم به آقايون و خانم هاي مشكل پسند

جذابيت و زيبايي

هديه ما به شماست.....

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647992.jpg

 

قیمت  6800 تومان

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg

 

 

 

 

 

5- دايره يي كه در وسط تنه فروهر هست نشان از اين دارد كه روان انسان جاويد است,نه آغازي داشته و نه پاياني دارد.
6- يك دست فروهر, بالا را نشان مي دهد و اين نشان از اين دارد كه در اين جهان تنها يك راه است و آن راستي ست كه بايد آن را در پيش گرفت.
7- دست ديگر, حلقه يي را نگه داشته است كه اين حلقه ي " پيمان " است كه نشاني ست
از صداقت و وفاداري, كه اساس فلسفه زرتشت مي باشد.

 

طراحي تحسين بر انگيز، ظرافت خيره كننده

مدل بسيار پرطرفدار پسران و دختران جوان

 

 

که به فرهنگ و تمدن گذشته سرزمین خود علاقه مندند.

 

Best Design 4 All Boys & girls

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647990.jpg

 

قیمت  6800 تومان

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg

 

 

 

 

 

http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647994.gif     http://www.30cd.biz/upload_pic/1280647994.gif